Skatteregler Firmagaver

Tingsgaver (for eksempel vin, chokolade eller en lysestage) til en værdi på op til 800 kr.

Hvis julegaven har en værdi på højst 800 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 400 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 400 kr.

  • Julegaven på højst 800 kr. tæller med i de 1.100 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Gaver for mere 1.100 kr. det pågældende år betyder, at hele beløbet skal beskattes - dog kan man holde julegaven på højst 800 kr. ude af regnestykket.

Tingsgaver til en værdi mellem 800 kr. og 1.100 kr. 

  • Julegaven tæller med i de 1.100 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes. 
  • Julegaver større end 800 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 801 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.100 kr.

Arbejdsgiveren kan altså for den sags skyld godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.100 kr. Men så skal det hele beskattes, hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver.

Julegaver til mere end 1.100 kr. er altid skattepligtige

Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til skat som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Eksempler

Julegavens værdi Værdi af andet personale-
gode
Beskat-
ning
Forklaring
800 kr. - ingen En julegave til højst 800 kr. udløser ingen beskatning.
1.100 kr. - ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
800 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr.
810 kr. 300 kr. Beskat-
ning af 1.110
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
800 kr. 400 kr. Beskat-
ning af 400 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 400 kr.

Kontanter, gavekort og lignende

Medarbejderen skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.100 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.